طراحی و ساخت اتصال آکاردئونی Reinforced In-Line Pressure Balanced Expansion Joint در سایز 24 اینچ برای یکی از پروژه های ملی کشور

معرفی  اتصال آکاردئونی In-Line Pressure Balanced Expansion Joint چون نیروی تراست (Pressure Thrust Force) یک نیروی محوری می باشد، زما...

ادامه مطلب