این نوع اتصالات به صورت تکی و یونیورسال موجود است. این گونه از اتصال آکاردئونی به گونه ­ای طراحی شده که امکان حرکت زاویه ­ای را در دو صفحه برای اتصال فراهم می آورد. این کار با یک جفت لولا انجام شده که به بخش گاردانی اتصال وصل شده اند. در اتصال گاردانی تکی، حرکت محوری و جانبی مجاز نیست و اتصال تنها در دو صفحه حرکت زاویه ای دارد. در صورت نیاز به حرکت جانبی می توان از اتصال گاردانی یونیورسال استفاده کرد. همچنین اتصالات گاردانی نیروی تراست را جذب می کنند.

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود.