این نوع اتصال به صورت تکی و یونیورسال موجود است. یک اتصال لولایی تکی دارای یک بیلوز است و به گونه ­ای طراحی شده که امکان حرکت زاویه ­ای را در یک صفحه برای اتصال آکاردئونی فراهم می سازد. این کار با استفاده از یک جفت پین که در صفحات متصل شده به اتصال آکاردئونی قرار دارند، میسر می شود. اتصال لولایی تکی امکان جذب حرکات محوری و جانبی را ندارد. اتصال لولایی قابلیت جذب نیروی تراست را دارد. به منظور جذب حرکت جانبی افزون بر حرکت زاویه ای در یک صفحه، می توان از یک اتصال لولایی یونیورسال استفاده کرد.

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود.