اسماعیل هدایتی متولد 1348 

فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران 

موسس شرکت تولیدی مهندسی انعطاف صانع