اتصال انعطاف پذیر ALL PLANE

این اتصال یکی از پیچیده ترین اتصالات انعطاف پذیر فلزی در طراحی و ساخت محسوب میشود. این اتصال به نوعی معادل با اتصال دبل جیمبال  می باشد. اما به خصوص در مواردی که در اطراف اتصال فضای کافی برای قرار گرفتن اکسسوری های اتصال دبل جیمبال وجود نداشته باشد از این اتصال استفاده می گردد.

این اتصال توانایی جذب حرکات خطوط لوله در دو صفحه، هم به صورت عرضی (LATERAL) و هم به صورت زاویه ای ( ANGULAR) را دارا می باشد. هم چنین زمانی که قرار باشد حرکات عرضی (LATERAL) نسبتا بزرگی توسط یک اتصال انعطاف پذیر جذب شود، اتصال ALL PLANE بهترین گزینه خواهد بود.

علاوه بر طراحی اکسسوری این اتصالات برای مقاومت کامل در برابر نیرو های وارده از سوی خط مخصوصا نیروی تراست، برای جلوگیری از برخورد اجزای اکسسوری به هم در حین جذب حرکت های خطوط لوله و عملکرد صحیح اتصال، الزامات و محاسبات هندسی خاصی می بایست در طراحی اکسسوری های این اتصال انجام پذیرد که در هنگام ساخت و مونتاژ نیز پیاده کردن همین الزامات هندسی، نیازمند افراد متخصص برای انجام ظریف کاری های خاص با دقت بالا  می باشد.

اتصالات زیر همگی از نوع ALL PLANE  در سایز 52 اینچ می باشد و برای یکی از پروژه های احیا فولاد در شرکت فنی مهندسی انعطاف صانع طراحی و در کارخانه انعطاف صانع ساخته شده اند و در هفته گذشته از کارخانه انعطاف صانع به محل سایت پروژه مذکور فرستاده شده اند.