نیروی تراست که بواسطه تغییر در مسیر خطوط لوله، وجود فلنج کور و .... در خطوط لوله بوجود می آید همواره میبایست با ساپورت گذاری مناسب در خطوط مهار گردد . در صورت مهار نشدن این نیرو، نیروی تراست مستقیما باعث ایجاد تنش کششی طولی (longitudinal stress)  در جدار لوله می شود. حال فرض کنیم برای مثال در قسمتی از خط لوله که نیروی تراست مهار نشده است بخواهیم از اتصالات آکادئونی (  metal expansion joint) به منظور جذب حرکات قسمتی ازخط لوله ( و به طبع کاهش نیروی وارد شده در اثر حرکات خط لوله به سایر اجزا و تجهیزات) استفاده کنیم. در این حالت با توجه به انعطاف پذیر بودن بیلوز در اثر نیروی تراست بیلوز دچار کشیدگی شده ،مثل یک فنر طول آن افزایش می یابد و در نهایت اگر نیروی تراست از حدی بیشتر باشد با توجه به نازک بودن جدار آن نسبت به لوله و به طبع ایجاد تنش طولی بسیار زیادتر نسبت به آنچه در لوله اتفاق می افتد، بیلوز دچار خرابی شده و ممکن است حتی دچار از هم گسیختگی نیز بشود. لذا با توجه به ظریف و حساس بودن این قعطه، آن را به تجهیزاتی خاص مجهز میکنند تا  نیروی تراست مستقیما به بیلوز منتقل نشود و توسط این تجهیزات دمپ گردد. تنها محدودیتی که این تجهیزات ایجاد میکنند این است که اضافه کردن آن ها باعث میشود که اتصال مذکور دیگر قادر به دمپ کردن حرکات در  تمام جهات محوری (axial) ، عرضی (lateral)   و زاویه ای (angular) نباشد و حداقل، توان حرکت در یکی از این جهات برای اتصال نا ممکن شود. این تجهیزات از دیدگاه استاندارد ASME BPVC SEC 8 از نوع اجزای غیر تحت فشار (NON-PRESSURE BOUNDRY)  محسوب می شوند و طراحی و تحلیل تنش این اجزا توسط نرم افزارهای المان محدود همچون ABAQUS و SOLIDWORKS(SIMULATION) انجام میگیرد. اتصالاتی که در تصاویر زیر آمده است مربوط به یکی از پروژه های احیای فولاد می باشد که در مرداد ماه 99 از کارخانه انعطاف صانع به سایت محل متقاضی اقلام ارسال شد و تمامی اتصالات به تجهیزاتی خاص برای اهدافی خاص مجهز شده اند. این اتصالات شامل:

HINGED EXP. JOINT-1  (اتصال هینج که میتواند در جهت زاویه ای حرکات خط لوله را در یک صفحه دمپ کند)

DOUBLE HINGED EXP. JOINT-2 (اتصال دبل هینج که میتواند حرکات زاویه ای و عرضی خط لوله را در یک صفحه دمپ کند)

GIMBAL EXP. JOINT-3  (اتصال جیمبال که میتواند حرکات زاویه ای خط لوله را در دو صفحه دمپ کند)

 ALL PLANE (DOUBLE GIMBAL) EXP. JOINT-4 ( اتصال ALL PLANE که قادر به جذب حرکات زاویه ای و عرضی در تمامی جهات می باشد)

 می باشند و در سایز های مختلف تولید شده اند.