شرکت انعطاف صانع با 20 سال سابقه فعالیت ، یکی از بهترین تولیدکننده های اتصالات انعطاف پذیر از جمله اتصالات پارچه ای می باشد. در ادامه برخی از اتصالات پارچه ای تولید شده توسط شرکت انعطاف صانع نشان داده شده است.